Ryhmä 4: pohjavesinäytteenotto sekä kasvillisuuskartoitus

Pohjavesinäytteenotto ja kasvillisuuskartoitus

Tiistai aamu 10.10 oli kosteahko ja vettä rupesi satamaan kesken mittausten. Ilma oli kylmä ja foreca ilmoitti lämpötilaksi +6 astetta.

Kasvillisuuskartoitus

Aloitimme päivän kasvillisuuskartoituksella vajaamiehityksellä Jaakon ollessa kertausharjoitukssa. Tarkkailimme Pieni-Valkeisen ympäristöä ja tunnistimme muutaman kasvin, kuten koivun ja lumpeen. Lammen ympäristö oli joiltain paikoin mutaisaa ja Severi kokeilikin kumisaappaiden kestävyyttä polvia myöten. Onneksi saappaat kestivät.

Järviruoko (Phragmites australis)

Vesirutto (Elodea canadensis)

Uistinvita ( Potamogeton natans)

Ulpukoita (Nuphar lutea) tai lumpeita (Nymphaea candida)
Emme nähneet lainkaan uposlehtistä kasvillisuutta, irtokellujia tai vesisammalia.

Pohjavesinäytteenotto

Päivä jatkui pohjavesinäytteenotolla, jossa tehtävänä oli mitata pohjaveden pinnankorkeus, ottaa vesinäytteitä ja tehdä kenttämittauksia pohjavedestä. Aluksi tarkistimme lähiympäristön, ettei pohjaveden laatuun vaikuttavia päästölähteitä ole havaittavissa. Mittasimme havaintoputkessa olevan veden pinnankorkeuden mittanauhalla, jonka päässä oli anturi, joka ilmaisi äänimerkillä, kun veden pinta saavutettiin. Pinnankorkeuden ja havaintoputken mittojen avulla, laskimme havaintoputkessa olevan veden tilavuuden.Havaintoputkessa oleva veden tilavuus


Vedenpinnan korkeuden mittaamisen jälkeen, teimme kenttämittauksia pohjavedestä. Mittasimme veden lämpötilan, pH-arvon, happipitoisuuden, sekä sähkönjohtavuuden. ph-arvo oli 7.11, lämpötila 6.1 astetta celsiusta, happipitoisuus 5.03 mg/l ja sähkönjohtavuus 138 µs/cm. 

Kenttämittausten jälkeen otimme ensimmäisen vesinäytteen. Vesinäyte otettiin näytteenottopulloon noutimella. Vesinäyte otettiin noin 3,5 metrin syvyydestä. Näytettä otettiin noin puoli litraa. Näytteenottopulloon merkittiin tarvittavat tiedot. Ensimmäisen näytteenoton jälkeen aloitimme tyhjennyspumppauksen havaintoputkesta. 
Tyhjennyspumppaus käynnissä, vettä tulee taivaalta ja maasta
Pumpattava pohjavesi oli silminnähden hieman sameaa. Tyhjennyspumppauksen yhteydessä määritimme pumpun tuoton, ottamalla letkusta vettä litran mitta-astiaan ja mittaamalla astian täyttymiseen kuluva aika. Toistimme tämän kolme kertaa ja saimme keskiarvoksi 11,23 s/l. 
Kuvassa laskettu aika, jolloin putki on pumpattu tyhjäksi vedestä
Tyhjennyspumppausta teimme noin 15 minuutin ajan, jonka jälkeen annoimme pohjaveden kerääntyä noin 15 minuutin ajan. Tämän jälkeen otimme toisen näytteen havaintoputkesta. Otettuamme toisen näytteen, laitoimme näytteet valmiiksi kuljetusta ja pakastamista varten. Otetut vesinäytteet analysoimme myöhemmin laboratoriossa.Comments