Posts

GROUP 5: laboratory work: LCK 349 Phosphate

Grupp 8 - Kemiallinen hapenkulutus ja ammoniumtyppi 20.11.2018

Grupp 2 & 4: Kiintoaineen ja sameuden määrittäminen vesinäytteistä

Grupp 2: Väri-määritys, nitraattityppi-määritys, sameus-mittaukset ja kiintoainepitoisuuden määrittäminen vesinäytteistä.

Grupp 4. Pieni-Valkeisen veden ammoniumtypen määrä

Grupp 5 - Laboratory work: Determination of color and nitrate

Grupp 5 - Groundwater sampling and measuring water level using leveling instrument