Wednesday, November 25, 2020

Ryhmä 8: Labrat 

Laboratoriomittaukset suoritettiin 17.11.2020 Savonian laboratoriotiloissa.  


Fosfori 

Näytteiden kokonaisfosfori määritettiin LCK-349 analyysikitin avulla, josta otettiin määritystä varten 8 näyteputkea. Näyteputkista poistettiin niiden korkissa oleva folio, jonka jälkeen korkit avattiin. Jokaiseen näyteputkeen lisättiin pipetin avulla 2 ml kutakin näytettä. Näytteiden lisäyksen jälkeen näyteputkista laitettiin korkit kiinni ja sekoitettiin niitä muutaman kerran. Sekoituksen jälkeen näytteet laitettiin lämpöhauteeseen HT-200 laitteeseen 170 °C lämpötilaan noin 40 minuutin ajaksi.  Lämpöhauteen jälkeen putkien annettiin viilentyä noin 10 minuuttia, jonka jälkeen putkia sekoitettiin uudelleen.  Sekoituksen jälkeen näyteputkiin lisättiin pipetillä reagenssi B:tä 0,2 ml, jonka jälkeen niitä sekoitettiin uudelleen muutamia kertoja. Sekoituksen jälkeen näyteputkien annettiin vielä laskeutua noin 10 minuuttia, jonka jälkeen suoritettiin mittaus spektofotometrillä 

 

 

Kuva 1 Lämpöhaude HT-200 Väri 

Värimääritys aloitettiin nollaamalla DR 2800- spektofotometri ionivaihdetulla vedellä Ionivaihdettua vettä kaadettiin kyvettiin 10 ml ja ajettiin ohjelmalla 120 läpiVäri määritettiin mittaamalla jokaista näytettä kyvettiin noin 10 ml.  


 

Kuva 2 Spektofotometri DR 2800 Sameus 

Näytteet kaadetiin kyvettiin, joka ennen mittausta pyyhittiin liinalla ja paperilla, jotta kyvettiin ei jäisi ylimääräisiä jälkiä pinnalle. Näytteistä sameus mitattiin trubidimetrilläMittaus kesti kunkin näytteen kohdalla noin 5-10 minuuttia, jotta tulos vakautui. Näytteiden välillä kyvetti huuhdeltiin ionivaihdetulla vedellä ja kahdesti seuraavalla näytteellä. Lopuksi kyvetit hapotettiin 10 % suolahapolla ja ionivaihdetulla vedellä ja lopuksi kuivattiin paineilmalla.  


 

Näytepullot 

 


Nitraattityppi 

Ohjeet katsottiin LCK 339 –analyysikitin kannesta. Työ aloitettiin mittaamalla pipetillä 1 ml näytettä ja 0,2 ml nitraattireagenssiaNäytteen ja reagenssin lisäämisen jälkeen näyte sekoitettiin huolellisesti ja odotettiin 15 minuuttia ennen mittauksia. Mittaukset näytteille suoritettiin spektofotometrillä.