Ryhmä 2. Veden pinnankorkeuden määrittäminen/Virtaaman määritys V-padolla ja volymetrisellä menetelmällä


Tehtävänä meillä oli määrittää Pienen-Valkeisen ja Ison-Valkeisen pinnankorkeudet. Korkeuden määrittämiseen käytimme vaaituskojetta. Vaaitusmenetelmänä käytimme jonovaaitusta. Ensimmäisenä lähdimme liikkeelle Lampitien kääntöpaikalta, jossa oli tunnettu kaivonkannen korko +98,965m. Samalta paikalta määritimme Pienen-Valkeisen pinnankorkeuden, joka oli +97,101m. Vaaitus eteni alaspäin kohti Iso-Valkeisen rantaa, jonka pinnankorkeudeksi saimme +89,218m. Tulimme takaisinpäin kohti Lampitien päässä olevaa kaivon kantta. Lopullisten mittausten jälkeen saimme koroksi +99,027m, joka oli 0,062m liian korkealla, joten virhettä tuli mittauksen aikana takaisin kaivolle 6,2 cm. Sääolosuhteet olivat välillä haastavia ja vaaituskojeen linssiin kertyi kosteutta, joka hieman häiritsi työskentelyä. Suoriuduimme kuitenkin pienistä haasteista huolimatta hyvin.

Kuva 1. Vaaituksen eteneminen maastossa. 


Kuva 2. Vaaituskojeen "kuplan" avulla asetettiin koje suoraksi.

Kuva 3. Vaaituskojeen käyttöä.
Kuva 4. Ammattitaitoiset vaaituskojeen ja latan käyttäjät.

Virtaaman mittaus V-padolla ja volymetrisellä menetelmällä


Virtaaman mittaaminen aloitettiin Pienen-Valkeisen poistouomasta, jonne asensimme V-padon. Sopivan paikan löydettyämme asensimme V-padon siten ,että poistuva vesi kulki padon kautta. Hyödynsimme mukana ollutta lapiota, jolla lisäsimme pressun päälle painoksi hiekkaa ja kannoimme lähellä olleita kiviä painoksi pressun päälle. Padossa olleen mitta-asteikon avulla ja kaavalla laskemalla saimme poistuvaksi virtaukseksi Q=2,89l/s. On huomioitava ettemme saaneet kaikkea vettä ohjattua poistouomassa V-patoon. Ohivirtaamaksi arvioitiin 10-15 %. Tulouomasta saimme samalla menetelmällä myös tulokseksi Q=2,89l/s. Ohivirtaamaa ei ollut juuri nimeksikään. Tulosten perusteella voidaan nähdä, että norojen ja tulouoman yhteisvirtaaman kanssa poistouoman virtaaman tulisikin olla isompi tulokseltaan.


Kuva 5. V-padon asentamista poistouomaan.

Kuva 6. V-padolla työskentelyä.


Kuva 7. V-padossa olevan mitta-asteikon avulla määritettiin virtausta.

Kuva 8. Tulouoman virtausmittauksissa V-patoa tuettiin reunoilta puunrungoilla,kivillä ja hiekalla.

Volymetrinen mittaus


Määritimme Pienen-Valkeisen tulo-ja poistouomien virtaamat mitta-astian ja sekuntikellon avulla. Aluksi määritys tapahtui poistouomassa olevan rumpuputken kohdalla.Tulouomasta mittaus tapahtui samassa paikassa missä suoritimme V-patomittauksen. Saimme aikaan seuraavia tuloksia.Kuva 9. Volymetristä mittausta poistouomasta.


Comments