Ryhmä 10 Vesinäytteiden ottaminen ja näytteenottokohteeseen tutustuminen

Teimme 24.10 Pieni-Valkeisen lammella vesinäyteiden oton ja tutustuimme lammen valuma-alueeseen.

Otimme pintavesinäytteet kolmesta paikasta:

1. Pieni-Valkeisen tulouoman edusta (62°55'46.0''N  27°39'32.0''E)
2. Pieni-Valkeisen poistouoman edusta (62°55'44.2''N  27°39'44.7''E)
3. Iso-Valkeisen tulouoman edusta (62°55'44.3''N  27°39'54.3''E)

Näytteet otettiin litran pulloihin, käyttäen apuna varrellista noudinta. Merkitsimme pulloihin näytteenottopaikan, päivämäärän, kellonajan ja ryhmän numeron. Valitsimme paikan jossa ei ollut virtausta, että saamme mahdollisimman puhtaat näytteet. Pullot pakkasimme styroksilaatikkoon, jolla ne kuljetettiin laboratorioon jäädytettäväksi analyysiä varten. Näytteiden kuljetus ja säilytys on suoritettava siten, että näytteet pysyvät mahdollisimman muuttomattomina (suojassa valolta, lämpötilan muutoksilta ja rikkoontumiselta).

Näytteenottohetkellä keli oli tyyni, ilman lämpötila 0-0,5 °C, kevyttä lumisadetta ja pilvistä.


Kuva 1. Näytettä ottamassa.

Vesinäytteiden ottamisen aikana havainnoimme Pieni-Valkeisen ympäristöä. Tarkoituksena oli selvittää aikaisemmin annettu kartta lammen nykyistä ympäristöä. Sää oli vieläkin tyyni, lunta satoi hieman, lämpötila oli 0-0,5 °C. Lammen pohjois- ja itäpuolella on asuinaluetta ja etälä- ja länsipuolella on metsää ja rinteitä. Metsä on osin suojeltua metsää, ja metsät pääosin kuusista. 

Lampeen tulee yksi suuri tulouoma, ja sen lisäksi yksi keskikokoinen ja joitakin pienempiä noroja. Kaikki merkittävät tulouomat sijaitsevat lammen länsi- ja eteläpuolella. Lammesta näyttäisi lähtevän vain yksi lähtöuoma, joka virtaa itään Iso-Valkeiseen. 

Lammen rannassa sijaitsee kuuleman mukaan vähän käytetty uimarinta. Kalastajia saattaa käydä kalastamassa rannoilta. Merkittävää vedenottoa ei tapahdu lammesta, enintään ehkä satunnaista yksityishenkilön vedenottoa esim. pihan kasteluun. Järven lähellä sijaitsee kävelypolku, joka tuntuu olevan kohtalaisessa käytössä. 

Lammen ympäristössä ei sijaitse suuria saastuttajia kuten kaivoksia tai tehtaita. Päivärannan asuinalue sijaitsee osittain lammen valuma-alueella, josta saattaa syntyä jonkinlaisia kuormituksia lammen terveydelle. Puijon rinteiltä valuu myös ravinteita ja kiintoainesta lampeen, joka voi vaikuttaa lammen rehevöitymiseen. 

Lampi on tyydyttävässä kunnnossa. Merkittävää rehevöitymistä ei ole, mutta osa rannoista ja lähialueista on soistunut tai soistumassa. Lampi ei ole täysin luonnontilainen, purku-ja tuloputkia on rakennettu, ja uimaranta on todennäköisesti ihmisen rakentama. Myös asuinalueen hulevedet voivat vaikuttaa lampeen tai lammen lähiympäristöön. 

Valuma-alueen pinta-alaksi saimme VALUE-työkalulla 578 415 m², eli noin 0,578 km² (http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/).

Kuva 2. Pieni-Valkeisen valuma-alue (Kuva tehty VALUE-työkalulla)

Comments