Ryhmä 1. Kenttämittaukset ja vesinäytteenotto

24.10.2017

Sää: Pilvistä, vähän sateli lunta ja oli aika tyyntä. Lämpötila oli -1 -  0 ͒C .
Paikalla: Kaikki

Kenttämittaukset

Tänään ensimmäinen työmme oli mitata veden laatua kenttäkäyttöön soveltuvilla mittalaitteilla kolmesta eri sijainnista; Pieni-Valkeisen tulouoma, Pieni-Valkeisen poistouoma ja Iso-Valkeisen tulouoman edusta. Mittasimme seuraavat tekijät; lämpötila, pH, johtokyky ja happipitoisuus sekä havainnoimme hajua, ulkonäköä ja muita merkittäviä asioita.

Pieni-Valkeisen tulouoma 
Koordinaatit: N 6977903.000, E 533443.00 (ETRS-TM35FIN) 

Lämpötila ( ͒C): 3,5
pH: -
Johtokyky (μS/cm): 175,5
Happipitoisuus (mg/l): 7,54
Haju: mätänevä ja mutainen haju
Ulkonäkö ja muut merkittävät havainnot: Vesi oli hieman sameaa, mutta pohjaan kyllä näki, koska mittauskohdassa ei ollut kovin syvää. Veden pinnassa oli lehtien lisäksi myös jotain öljymäistä.

Alkuvalmisteluja

Mittaaja työssään
Pieni-Valkeisen poistouoma
Koordinaatit: N 6977844, E 533635 (ETRS-TM35FIN)

Lämpötila ( ͒C): 4,5

pH: -

Johtokyky (μS/cm): 112,7

Happipitoisuus (mg/l): 5,94

Haju: Vähemmän mätänevää hajua, kuin edellisessä paikassa

Ulkonäkö ja muut merkittävät havainnot: Vesi ei ollut yhtä sameaa kuin tulouomalla.

Pieni-Valkeisen poistouoma
Iso-Valkeisen tulouoma
Koordinaatit: N 6977836, E 533797 (ETRS-TM35FIN)

Lämpötila ( ͒C): 3,8
pH: 6,77

Johtokyky (μS/cm): 114,5
Happipitoisuus (mg/l): 11,93
Haju: -
Ulkonäkö ja muut merkittävät havainnot: Virtauksen takia vesi sameampaa.

Iso-Valkeisen tulouoma

Huomioitavaa:
Mittasimme kyllä Pieni-Valkeisen tulo- sekä poistouomaltakin pH:n, mutta huomasimme Iso-Valkeisen tulouoman pH:ta mitattaessa, että aiemmissa mittauksissa oli pH-mittarin päähän unohtunut se tulppa, jossa on kalibrointinestettä, joten hylkäsimme muut pH-mittausten tulokset.

Kenttämittausten ottopaikat

Vesinäytteiden ottaminen 

Kenttämittausten jälkeen jatkoimme melkein samoissa sijainneissa ottamalla vedestä näytteet myöhempiä laboratoriotutkimuksia varten. Vesinäytteet oli tarkoituksena ottaa Pieni-Valkeisesta enemmän lammen puolelta verrattuna aiempiin kenttämittauksiin. Pieni-Valkeisen tulouoman luona aivan rantaan ei kuitenkaan päässyt upottavan maan takia.

Mittauspaikkojen koordinaatit

Pieni-Valkeisen tulouoma: N 6977900, E 533456 (ETRS-TM35FIN)
Pieni-Valkeisen poistouoma: N 6977848, E 533630 (ETRS-TM35FIN)
Iso-Valkeisen tulouoma: N 6977837 E 533799 (ETRS-TM35FIN)

Vesinäytteenotto suoritettiin siten, että jakovartiseen näytteenottimeen kiinnitettiin litran pullo, joka täytettiin lähes täyteen. Pulloa, johon näyte otettiin, tuli käsitellä avattaessa ja suljettaessa suojakäsineet käsissä, jotta myöhempiä laboratoriokokeita varten näyte ei turhia kontaminoituisi. Täyttämisen jälkeen pullo suljettiin, merkittiin (näytteenottajat, näytteenottopaikka ja -aika) ja vietiin styroksiseen kylmälaukkuun. Jokaisesta kolmesta sijainnista otettiin yksi näyte.

Näytteenotto Pieni-Valkeisen tulouomalta

 
Näytteenotto Pieni-Valkeisen poistouomalta

 
Vesinäytteiden ottopaikat


Comments