Ryhmä 5. 11.11 Laboratorioanalyysit

CODMn Kok. fosfori, mg/l Kok. typpi, mg/l Ammoniumtyppi, mg/l Nitraattityppi, mg/l Sameus, FNU Väri, PtCO Suodattamaton Kiintoaine, mg/l
15,70 alle 0,05 0,4 0,25 0,1 1,02 54 3,6
9,58 alle 0,05 0,6 0,2 0,1 1,27 53 4,4
10,87 alle 0,05 1,6 0,27 0,1 0,66 75 4Yllä näkyvät ryhmämme saamat tulokset laboratoriomittauksista.
Laboratoriossa jakauduimme kahden tai kolmen hengen ryhmiin, jotka tekivät kukin eri analyysejä. Analyyseillä tutkittiin vesinäytteistä kiintoainetta, sameutta, väriä, kokonaistyppeä, ammoniumtyppeä, nitraattityppeä, kokonaisfosforia ja kemiallista hapenkulutusta. Teimme analyysit kaikkien ryhmien vesinäytteistä.Comments